מהי הבנייה החופשית?


סמל הבנייה החופשית בעולם

ארגון הבונים החופשיים הינו מסדר אחוותי הדוגל בקידום אידאלים של אחווה חברתית, עזרה הדדית, צדקה ומוסר, כנובעים מכוח עליון.

הבנייה החופשית מיוסדת על עקרונות נעלים ומכוונת להקנות לפרט ערכים אנושיים ומוסריים שאותם הוא אמור ליישם לתועלתו, לתועלת משפחתו, לתועלת הקהילה והמדינה בה הוא חי ולתעולת החברה האנושית כולה.

המסדר פועל להידוק קשרי האחווה והסולידריות בין כל חבריו המוכרים זה לזה כ"אחים" ומאוגדים בסניפים הנקראים "לשכות". ארגון הגג המאחד את הלשכות בכל מדינה בעולם נקרא בשם "הלשכה הגדולה".

ניתן לכנות את הבנייה החופשית בקצרה: "פילוסופיה מוסרית לפרט".

פילוסופיה זו, המכילה עקרונות המוסר, עושה שימוש בכלי העבודה של הבנאים העתיקים המעשיים, ובניין בית המקדש של שלמה המלך, שבבנייתו עסקו בני עמים שונים למען מטרה נעלה – כסמלים ללימוד עקרונותיה.

הבנייה החופשית מעודדת נאמנות לשלטון המדינה, ציות לחוקיה ולשופטיה.

היא מעודדת את האחים לפעול על פי עקרונותיה, אך לא על חשבון צרכי משפחתם, פרנסתם וחובותיהם האזרחיות.

המסדר שואב את מקורותיו מלשכות הבנאים המעשיים, שהקימו את הארמונות והקתדרלות באירופה לפני יותר מארבע מאות שנה, ודגלו בערכי מוסר גבוהים ועזרה הדדית בחיי המעשה והרוח.

המסדר במתכונתו הנוכחית, המודרנית, נוצר בשנת 1717 באנגליה עם התאחדותן של ארבע לשכות של בונים חופשיים ללשכה אחת גדולה – הראשונה בהיסטוריה. במתכונת זו נפוץ המסדר ברחבי העולם.

במסדר העולמי של הבונים החופשיים, שהוא הוותיק והגדול מבין המסגרות של אחווה חברתית, קרוב לעשרה מליון חברים ללא הבדלי דת, גזע, לאום או מעמד.

לשכה של בנים חופשיים מהווה מסגרת פרטית, אך לא סודית.

יש לכם שאלות נוספות? קיראו את עמוד השאלות והתשובות שלנו.