שאלות ותשובות


מהי הבנייה החופשית?

אנא ראה את ההסבר בעמוד הבא.

האם זה נכון שהבונים החופשיים רוצים לנהל את העולם?

כמובן שלא.

היו מקרים בהיסטוריה בהם בונים חופשיים שינו את פני ההיסטוריה, במיוחד במאות ה-18 וה-19. לדוגמא: רבים ממקימי ארה"ב וממשחררי מדינות אמריקה הדרומית היו בונים חופשים כמו גם חלק ניכר ממנהיגי המהפכה הצרפתית (ראו בונים חופשיים ידועים). עם זאת הדברים לא נעשו בשם הבניה החופשית. לראיה, גם בקרב בני בתי המלוכה הבריטיים והצרפתיים, שעמדו מצדם השני של המתרס במהפכות אלו, היו בונים חופשיים רבים.

לעתים נעשה שימוש בלשכה המאסונית כחממה נוחה למהפכנים, מפאת הדיסקרטיות והנטיה להאמין בחופש מחשבתי ומדיני, בשוויון ואחווה, אולם המרחק מתאוריות קונספירטיביות בדבר התארגנות כלל עולמית המעוניינת לנהל את העולם הינו רב ביותר.

חלק גדול מתאוריות קונספירציה אלו הופצו על ידי מתנגדי הבניה החופשית וערכי החופש אותם היא מייצגת בינהם הכנסייה הקתולית ומשטרים רודניים דוגמאת הנאצים בגרמניה, שלטונו הפשיסטי של פרנקו בספרד, המשטר הקומוניסטי הסובייטי וחלק ניכר מהמשטרים במדינות ערב כיום.

דוגמה בולטת ליצירתן של תאוריות קונספירציה אלו ניתן למצוא ב"פרוטוקולים של זקני ציון", מסמך אנטישמי מזוייף אשר כביכול נכתב על ידי יהודים בקונגרס הציוני הראשון ומתאר כיצד היהדות העולמית באמצעות, בין השאר, הבונים החופשיים, מתכננים כביכול "להשתלט על העולם". המשטר הנאצי בגרמניה, כמו גםמשטרים אנטישמיים נוספים, עשו שימוש במסמך להצדקת שנאתם ליהודים ולבונים חופשיים. כ-100 אלף בונים חופשיים נשלחו למחנות ההשמדה הנאצים לצד 6 מיליון הנרצחים היהודים.

לצערנו מסמך זה עדיין נמצא בשימוש במקומות חשוכים בעולם.

האם הבנייה החופשית היא דת או כת?

לא ולא. הבנייה החופשית מקבלת לקרבה את בני כל הדתות המונוטאיסטיות. חברים בה גם אנשי דת (רבנים, כמרים וכו`), איש איש באמונתו יחיה, ובלבד שהוא מאמין בכוח עליון. היא אינה תחליף למערכת אמונות דתיות

מדוע חייבים להאמין בכוח עליון?

הפילוסופיה המאסונית נשענת על האמונה ביד מכוונת ותוכנית מסודרת, בדין ודיין. אדם אשר אינו חש שהוא חייב בדין ושהאדם הוא ברייה כאוטית הנעה ללא מטרה וללא משמעת או משמעות, לא ימצא עניין בבניה החופשית. הבנייה החופשית גם לא תמצא עניין בו. שבועותיו למסדר יהיו גם חסרות ערך וכיסוי

האם נשבעים אמונים למסדר?

כן. אם כי היום קוראים לשבועה זו בשם `התחייבות`.

מי יכול להיות בונה חופשי?

גבר שמלאו לו 21 שנים, ששמו הטוב הולך לפניו – כאדם מוסרי ושומר חוק, חופשי – במחשבותיו, שלם – בגופו ובנפשו. הוא צריך להיות מסודר באורחות חייו, מסוגל להבין מחשבה מופשטת, נעים ונדיב לזולת, בת (או בן) זוגו אינה מתנגדת להיותו בונה חופשי, בעל סולם ערכים בריא – מקום ראשון: משפחה, מקום שני: פרנסה, מקום שלישי: כל השאר, אינו נזקק כלכלית ומאמין בכוח עליון.

מהי הלשכה הגדולה למדינת ישראל ומה הקשר בינה לבין לשכת עלומים 58?

השלכה הגדולה למדינת ישראל היא הלשכה המרכזית של כלל הלשכות המוכרות בישראל של בונים חופשיים. בכל מדינה בה פועלים הבונים החופשיים פועלת לשכה גדולה מקומית. קיימים יחסים כמו-דיפלומטיים בין הלשכות הגדולות, כולל שגרירים וצירים.

לשכת עלומים היא אחת הלשכות שפועלות תחת הלשכה הגדולה למדינת ישראל

כיצד ניתן להצטרף ללשכת עלומים ולבונים החופשיים?

מי שרואה את עצמו כעומד בתנאים שמפורטים למעלה, מוזמן למלא את טופס ההצטרפות בעמוד הבא ובמידה והדבר רלוונטי, יצרו איתו קשר.