לא ולא. הבנייה החופשית מקבלת לקרבה את בני כל הדתות המונוטאיסטיות. חברים בה גם אנשי דת (רבנים, כמרים וכו`), איש איש באמונתו יחיה, ובלבד שהוא מאמין בכוח עליון. היא אינה תחליף למערכת אמונות דתיות