כמובן שלא.

היו מקרים בהיסטוריה בהם בונים חופשיים שינו את פני ההיסטוריה, במיוחד במאות ה-18 וה-19. לדוגמא: רבים ממקימי ארה"ב וממשחררי מדינות אמריקה הדרומית היו בונים חופשים כמו גם חלק ניכר ממנהיגי המהפכה הצרפתית (ראו בונים חופשיים ידועים). עם זאת הדברים לא נעשו בשם הבניה החופשית. לראיה, גם בקרב בני בתי המלוכה הבריטיים והצרפתיים, שעמדו מצדם השני של המתרס במהפכות אלו, היו בונים חופשיים רבים.

לעתים נעשה שימוש בלשכה המאסונית כחממה נוחה למהפכנים, מפאת הדיסקרטיות והנטיה להאמין בחופש מחשבתי ומדיני, בשוויון ואחווה, אולם המרחק מתאוריות קונספירטיביות בדבר התארגנות כלל עולמית המעוניינת לנהל את העולם הינו רב ביותר.

חלק גדול מתאוריות קונספירציה אלו הופצו על ידי מתנגדי הבניה החופשית וערכי החופש אותם היא מייצגת בינהם הכנסייה הקתולית ומשטרים רודניים דוגמאת הנאצים בגרמניה, שלטונו הפשיסטי של פרנקו בספרד, המשטר הקומוניסטי הסובייטי וחלק ניכר מהמשטרים במדינות ערב כיום.

דוגמה בולטת ליצירתן של תאוריות קונספירציה אלו ניתן למצוא ב"פרוטוקולים של זקני ציון", מסמך אנטישמי מזוייף אשר כביכול נכתב על ידי יהודים בקונגרס הציוני הראשון ומתאר כיצד היהדות העולמית באמצעות, בין השאר, הבונים החופשיים, מתכננים כביכול "להשתלט על העולם". המשטר הנאצי בגרמניה, כמו גםמשטרים אנטישמיים נוספים, עשו שימוש במסמך להצדקת שנאתם ליהודים ולבונים חופשיים. כ-100 אלף בונים חופשיים נשלחו למחנות ההשמדה הנאצים לצד 6 מיליון הנרצחים היהודים.

לצערנו מסמך זה עדיין נמצא בשימוש במקומות חשוכים בעולם.