הפילוסופיה המאסונית נשענת על האמונה ביד מכוונת ותוכנית מסודרת, בדין ודיין. אדם אשר אינו חש שהוא חייב בדין ושהאדם הוא ברייה כאוטית הנעה ללא מטרה וללא משמעת או משמעות, לא ימצא עניין בבניה החופשית. הבנייה החופשית גם לא תמצא עניין בו. שבועותיו למסדר יהיו גם חסרות ערך וכיסוי