השלכה הגדולה למדינת ישראל היא הלשכה המרכזית של כלל הלשכות המוכרות בישראל של בונים חופשיים. בכל מדינה בה פועלים הבונים החופשיים פועלת לשכה גדולה מקומית. קיימים יחסים כמו-דיפלומטיים בין הלשכות הגדולות, כולל שגרירים וצירים.

לשכת עלומים היא אחת הלשכות שפועלות תחת הלשכה הגדולה למדינת ישראל